English |       
 
Bilinmeyen Osmanlı
 
 
  Dünyanın ilk Standartlar ve Tüketiciyi Koruma Kanunları
  Yavuz Sultan Selim ve Kürtler
  Osman Bey
  Hz. Peygamber'in Filistinde Bir Vakfı
  II. Selim (Sarı Selim)
  Ayasofya Medresesi
  HATTAT MUSTAFA RÂKIM ve CELÎ SÜLÜS
  Şekerci Hanı'nın Şeker İnsanları
  Fâtih Sultân Mehmed
  Sultan II. Abdülhamid Han
  Bilinmeyen Osmanlı
  Osmanlı'da Harem
  İstanbul’un Fethi Ve Ayasofya’nın Camiye Çevrilişi
  Kanuni Sultân Süleyman
  Osmanlı Para ve Finansman sisteminin esasları nedir?

E-Ticaret
alan adI hosting
AutoCAD LT Lisans Fiyat
Maras Tarhana Biber Samsa

 

  HAKKIN HATIRI ÂLÎDİR
  BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ VE İLMÎ ŞAHSİYETİ-2 (kapak)
  BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ VE İLMÎ ŞAHSİYETİ-2
Aramak istediğiniz kelimelerin arasında boşluk bırakınız.
Örn; Osmanlı Sultanları
Sitemizdeki Yeniliklerden Haberdar Olmak İçin Haber Listemize Katılın!

 

 
Manş'tan Yükselen Güneş


       Roterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet  
    Akgündüz ile Gazeteci yazar Dr. Süleyman Doğan’ın Vakit
                      Gazetesi’nde yaptığı röportaj


                


Türkiye'den Avrupa'ya gidenlere “Almancı” adı verildi. Avrupa'da ise onlara; “yabancı” dendi; Türk isçilerimiz, Türkiye'de; Almancı, Avrupa' da ise yabancı muamelesi gördü. Biz onlara adeta, “altın yumurtlayan tavuk” gözüyle baktık.

Şimdi ise onlar artık Avrupalı Türkler.
Çünkü birçoğu kaldıkları Avrupa ülkesinin vatandaşı olmuşlar . Ev ve arsa almışlar. İsçi olarak gidenlerin kimisi büyük işadamı olmuş, Almanları çalıştırıyorlar. Onlar Türkiye'yi hiç unutmamışlar, Simdi Avrupa'nın göbeğinde yaşayan 5 milyon gurbetçimiz var, Avrupa Birliği ülkelerinin toplamında ise 20 milyon Müslüman yaşıyor.Bu Müslümanların dini eğitimini sağlayacak bir üniversite yükseliyor, Hollanda Rotterdam semalarında. İslâm Üniversitesi adını alan bu devasa kurum, 4. yılında Avrupa'da büyük ilgi görüyor; 200 öğrencisi var. Bu sayı katlanarak artıyor her yıl. Üniversiteyle ilgili sorularımızı Rektör Prof. Dr. Ahmed Akgündüz cevaplandırdı:

KÜLTÜR BAŞŞEHRİ

Sayın Hocam, İslâm Üniversitesi'nin merkezi neden Rotterdam seçilmiş?

-Efendim, teşekkür ederim. Rotterdam'ın tercih edilmesinin birkaç sebebi var: Birincisi; Hollanda'da yaklaşık,900 binin Müslüman yaşamaktadır. Artık bu insanlar bu ülkenin bir parçasıdır. Üniversitelerimizin zorunlu dilleri arasında Hollanda Dili bulunmaktadır. Farklı din ve medeniyetlere mensup insanların, uyum içinde yaşaması için birbirini manevi değerlerine saygı göstermesi gereklidir. Bu saygı ancak ve ancak doğru olarak bu değerlerin bilinmesinden geçer. Bunu sağlayacak da üniversitedir. O halde bu üniversite, Hollanda'da yaşayan 900 bin insanın top­luma uyumunu sağlamak için olmazsa olmaz bir şarttır.­

İkincisi; Hollanda’daki bilim hürriyetidir. Bilim Hürriyeti, bilimin gelişmesinin birinci ve en önemli sebebidir.

Bilim hürriyetinin olmadığı bir memlekette, gerçek manada bilim adamı değil, unvanlı dalkavuklar yetişir , Bilim Hürriyeti açısından Hollanda ve özellikle de Rotterdam şehri, doğru İslâmiyet'in ve İslâmiyet'e layık doğruluğun anlatılabileceği en mümbit bir zemindir.

Üçüncüsü; Rotterdam'ın özel statüsüdür. Rotterdam çok kültürlü bir şehirdir. Bu sebepledir ki, Rotterdam şehri, 2001 yılında Avrupa'nın Kültür Başşehri olarak kabul edilmiştir. 20 milyonu aşkın Müslüman’ın yaşadığı Avrupa'nın kültür başşehrinde, dünya kültür tarihinde önemli bir yer tutan İslâm kültürünün öğretilmesi için bir üniversite kurulması, Rotterdam, Hollanda ve nihayet Avrupa için bir şanstırÜÇ FAKÜLTE, İKİ ENSTİTÜ

-Üniversite bu yıl sonunda mezun verecek. Rotterdam İslâm üniversitesi (İRU)’ni bize tanıtır mısınız?

-1997-98 ders yılından beri eğitim faaliyetlerine devam eden ve 16.06.2000 tarihinden itibaren Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Rotterdam İslâm Üniversitesi, 1 Eylül 2001 tarihi itibariyle Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş başkanlığındaki yeni bir Mütevelli Heyeti'nin idaresiyle hizmetlerine devam etmektedir.

Üniversitenin üç fakültesi (İlahiyat Fakültesi, Diller ve Medeniyetler Fakültesi, İslâm Sanatlar Fakültesi) ve iki enstitüsü (İslâm Enstitüsü ve Araştırma enstitüsü) bulunmaktadır. Sadece İlahiyat fakültesinde 247 öğrenci şu anda eğitim görmekte ve Hollanda Yüksek Öğretim Kanunu gereği, 2002 yılında ilk mezunlarını vermek üzere program yapılmaktadır. Bu tarihten itibaren, bütün Hollanda Üniversitesinin sahip olduğu imkanlara İnşallah biz de sahip olacağız.

2 MİLYON DOLARA MERKEZ BİNA

Şu anda Avrupa’da bunan İslâmi cemiyetlerin ve Müslüman fertlerin desteği ile Üniversitemiz devam etmektedir. Üniversitemizin en büyük eksiği merkez binası idi. Ancak Ekim 2001 tarihi itibariyle 6700 metrekarelik kapalı alanı olan ve merkez binayı yaklaşık 2 milyon dolara satın aldık. Avrupa’daki gençlerin yüksek Tahsilini bir İslâm Üniversitesi’nde devam ettirmelerini ve İslâm din ve kültürü öğrenmelerini isteyen herkesi, bu büyük esere maddi katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Üniversitemizi yardım için de hamiyetperver insanlara çağrıda bulunarak müsaadenizle adres, Telefon, faks ve e-mail numaralarımızı vermek istiyorum.

“www.İslâmicuniversitiy.nl

31(10)485 47 21,31 (614)977752,

Faks: 31(10) 4843147

Adres: Rotterdam İslâm Üniversitesi (IUR)

Aelbrechtskade 100

3023 JC Rotterdam/Hollanda”

İSLAM’I EN DOĞRU KAYNAKTAN ÖĞRETİYORUZ

- Üniversitenizin bölümleri hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

-Hay,hay efendim. Üniversitemizin dört akademik müesseseden oluşmaktadır:

1) İlahiyat Fakültesi: Bu fakültenin üç gayesi vardır: Birincisi: İmam öğrenimi, Hollanda' daki imamların gerekli özelliklerle donatılmasının sağlanmasıdır. Bu mevcut imamların hizmet için eğitimle Hollanda toplumuna kazandırılması şeklinde olduğu gibi, imam eğitimini yapmak şeklinde de anlaşılmalıdır.

İkincisi: Manevi rehber öğrenimi; Hollanda’daki Müslümanların manevi bakımını sağlayacak elemanları gerekli özelliklerle donatılmasının sağlanmasıdır.

Üçüncüsü; Bilimsel/Akademik İslâm Uzmanı Eğitimi: Bilimsel Hollandalı Müslüman araştırmacıların gerekli özelliklerle donatıl­masının sağlanmasıdır. İlahiyat Fakültesinin programı, Türkiye ve Mısır gibi bu konuda önemli mesafeler kat etmiş bulunan ülkelerdeki benzerleri incelenerek ve Avrupa'nın şartları, nazara alınarak hazırlanmıştır. İslâmi İlimler Arapça ve diğer sosyal bilimler Hollanda dili ile öğretilmektedir .

2) ISIN (İslâm Enstitüsü): 1999 yılında kuruldu.

ISIN'in amaçları şunlardır: IUR'de öğrenim görmek isteyip de yeterli altyapıya sahip olmayan öğrencilerin hazırlanması; öğrenci ve diğer ilgilenenlere Arapça ve Hollandaca (Flamaca) dil kursları sunumu; öğrenci ve diğer ilgilenenlere İslâm, Tecvit, Kur'an ve diğer İslâmi konularda kurslar sunumu; Üniversiteye girmek isteyip de yeterli ön diploması olmayan kimselerin Yeterlilik Sınavı'na (Colloquium Doctum} hazırlanması.

3)Araştırma Enstitüsü; hem teorik, hem de IUR’nin amacı kapsamındaki alan araştırmalarını yürütmektedir. Bunun yanı sıra enstitü, master ve doktora çalışmalarının yapıldığı ve koordine edildiği yerdir. Dünyadaki bazı üniversitelerle denklik sözleşmesi yapılmış bulunmaktadır.

4) Diller ve Medeniyetler Fakültesi; Bu yeni Fakültenin kuruluş amaçları şunlardır: Doğulu ve Batılı kaynakları aynı zamanda inceleyerek, hem İslâm, hem de Batı yöntembilimini (metodolojisini) özümleyebilmiş araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek. Böylece de İslâm’ın öz kaynaklarından yararlanarak doğru biçimde yorumlanmasını sağlamak. Fakültede değişik kürsüler oluşturulmaktadır.HOLLANDA HÜKÜMETİ YARDIMCI OLUYOR

- Hollanda hükümeti üniversitenize bir zorluk çıkarıyor mu?

-Hayır efendim,bilakis yardımcı oluyor. Hollanda Anayasası da, 1. maddesinde “Hollanda'da yaşayan bütün insanlara, eşit şartlarda eşit muamele edilecektir. Din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet veya başka bir sebebe dayalı ayrımcılığa asla müsaade edilmez” diyerek, Hollanda Devleti'nin, Hıristiyan vatandaşları kadar Müslüman veya Yahudi vatandaşlarının da aynı haklardan yararlanmasını amir bulunmaktadır .Doğruyu öğrenmenin yolu bilim­sel bir kuruluş olan üniversitelerdir, ortaögretim kurumlandır ve ilkögretim kurumlandır. İşte İslâm Üniversitesi bu iki amacı tahakkuk ettirmek üzere kurulmuş bulunmaktadır .

Hollanda Anayasası, Din ve Vicdan Hürriye­tini düzenleyen 6.Maddesinde, “Herkes kanunlar çerçevesinde ve sorumluluğunu bilerek, fert veya cemaat halinde, kendi kendi dinini ve inancını izhar etme hakkına sahiptir” derken, Hollanda'da yaşayan herkesi kapsamaktadır .

İslâm Üniversitesi, genel anlamda bir misyonerlik okulu değildir. Hollanda'nın Müslüman vatandaşlarına İslâm'ı öğretir ve isteyen gayr-i müslim vatandaşlara da İslâm hakkında bilgi veren bir bilimsel kuruluştur, Bize göre, artık insanlık medeniyet asrına girmiştir Medenilere galip gelmek, söz anlamayan vahşiler gibi zorlama ile değil, belki ikna ve ispat iledir. Biz kendimizi doğru İslâmiyet'i anlatmakla mükellef biliyoruz. Bunu tam olarak gerçekleştirmek için, Dinler Tarihi ve özellikle de Hıristiyanlık konusunda, Hıristiyan olan hocalara kendi din­lerini anlatmalarını tercih ediyoruz. Böylece, dinler arası diyalogda iyi bir örnek olmak istiyoruz.

AYASOFYA’YA DOKUNMAYIN

Rotterdam İslam Üniversitesi’nde Bayrak Değişimi

BASIN BİLDİRİSİ - Müslüman Terörist Olamaz

Süleyman Şah Türbesi

Basında Ecyad Kalesi

Pul'un Tarihi

Maarif Nezareti

Tarih Koruma Altına Alınıyor

Sultan'ın türbesine bakmak benim için büyük bir şeref

Filistin İle İlgili Köşe Yazıları

Avustralya’da ‘Osmanlı sistemi’