English |       
 
Bilinmeyen Osmanlı
 
 
  Dünyanın ilk Standartlar ve Tüketiciyi Koruma Kanunları
  Yavuz Sultan Selim ve Kürtler
  Osman Bey
  Hz. Peygamber'in Filistinde Bir Vakfı
  II. Selim (Sarı Selim)
  Ayasofya Medresesi
  HATTAT MUSTAFA RÂKIM ve CELÎ SÜLÜS
  Fâtih Sultân Mehmed
  Sultan II. Abdülhamid Han
  Şekerci Hanı'nın Şeker İnsanları
  Bilinmeyen Osmanlı
  Osmanlı'da Harem
  İstanbul’un Fethi Ve Ayasofya’nın Camiye Çevrilişi
  Osmanlı Para ve Finansman sisteminin esasları nedir?
  Kanuni Sultân Süleyman

E-Ticaret
Babylon Sözlük Programı
AutoCAD LT Lisans Fiyat
Maraş Tarhana Biber Samsa

 

  ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ
  OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E SAYIŞTAY (DİVAN-I MUHÂSEBÂT)
  KARŞILAŞTIRMALI MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE
Aramak istediğiniz kelimelerin arasında boşluk bırakınız.
Örn; Osmanlı Sultanları
Sitemizdeki Yeniliklerden Haberdar Olmak İçin Haber Listemize Katılın!

 

 
Ahlat Tarihi
İNDİRİMLİ FİYATINI ÖĞRENMEK VE SATINALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ


  AHLAT TARİHİ

RAHMİ TEKİN

Ahlat Tarihi adlı elinizdeki eser bir şehir tarihi olmakla beraber, aynı zamanda müslüman Türkler’in anadolu’ya girişlerinin ve vatan edinmelerinin tarihidir.

Eser, Ahlatı mekan olarak esas alıp, ilk çağlardan XX. Yüzyılın başlarına kadar siyasi,sosyal, kültürel ve iktisadi yapısını incelemektedir.

Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ahlat’ın bilinen ilk tarihinden Malazgirt Zaferi’ne kadar olan dönem incelenmektedir.

İkinci bölüm, Ahlat’ın sosyal, kültürel ve iktisadi bakımdan zirveye çıktığı ve bir asrı aşkın bir süre devam eden Ahlat-Şahlar dönemine ayrılmıştır.

Üçüncü bölümde, Ahlatın Eyyübiler’in hakimiyeti’ne geçişi, Celaleddin Harzem-Şah’ın Ahlat’ı kuşatması ve ardından Alaaddin Keykubat’ın Ahlat’ı imarı anlatılmaktadır.

Dördüncü bölümde Moğollar’ın bölgede ki tahribatı ve bu yüzden Ahlat’tan kafileler halinde göç edenler hakkında bilgi verilmiştir.

Beşinci bölümde, Ahlat’ta Kara Koyunlu ve Ak Koyunlu devletlerinin hakimiyetinden ve bu bölgedeki faaliyetlerinden bahsedilmektedir.

Altıncı bölümde, 1514 Çaldıran muharebesi ile Osmanlı Devleti hakimiyetine giren Ahlat’ın, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar olan dönemi çeşitli yönleri ile incelenmiştir.

Son bölümde ise, Ahlat’ta günümüze kadar gelen tarihi değere sahip kalıntılara yer verilmiş ve Ahlat’ta yetişen meşhur ilim adamları, mutasavvıflar ve sanatkarlar incelenmiştir.

Ahlat Tarihi, Ahlat’ın siyasi, sosyal ve iktisadi tarihinin yanı sıra, zengin kültürel mirasını da günümüz ve gelecek nesillere tanıtmayı amaçlamaktadır.

KARŞILAŞTIRMALI MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BÂB-I ÂLÎ'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ'NE

KLASİK MANTIK

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA DÂHİLİYE NEZÂRETİ TARİHİ

İSLÂM HUKUKUNDA VE OSMANLI TATBİKATINDA VAKIF MÜESSESESİ

ŞEYHÜLİSLÂM EBUSSUÛD EFENDİ VE FETVÂLARI

OSMANLI-AVUSTURYA MÜNASEBETLERİ

İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI-CİLT: 1/2/3

İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI ÖZEL HUKUK-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) CİLT II

“İSLÂM VE OSMANLI HUKÛKU KÜLLİYÂTI-I”

KANÛNÎ DEVRİNDE OSMANLI’DA HUKUKÎ HAYAT